Obchodní podmínky

Fakturační udaje:
MOBILAGENCY.CZ

Martin Prokeš
Zelenečská 130/36
Praha 9, Hloubětín, 198 00
IČ: 705 58 272
DIC:CZ7203240418, Č.U: mBank: 670100-2209881063/6210 

Adresa naší provozovny: Osobní odběr zboží (PRODEJNA)

MOBILAGENCY

ulice Řipská 25

Praha 3, Vinohrady, 130 00

Kousek od metra Jiřího z Poděbrad

 

JAK U NÁS NAKUPOVAT? JE TO SNADNÉ...

 

Jak nakupovat přes e-shop?

- vybrané zboží vložte do košíku
- zvolte možnost doručení zboží (osobně, platba předem nebo dobírkou)
- na Vaši objednávku bude reagovat náš pracovník, který s Vámi dohodne emailem nebo telefonicky podrobnosti
včetně dodání zboží (pracovník Vám rovněž rád zodpoví jakékoliv Vaše dotazy)

 

V případě telefonické objednávky: pouze osobní odběr: telefonní číslo: 777 702 280

- spojte se s naším pracovníkem
- uveďte model, který jste si vybrali
- dohodněte si podrobnosti (např. barva atd.)
- sdělte termín rezervace, který Vám vyhovuje
Délka rezervace zboží pro osobní odběr činí čtyři pracovní dny - prodloužení je možné na telefonním čísle 777 702 280
 
Doručení zboží dobírkou prostřednictvím České pošty

Rozhodnete-li se využít naší nabídky zaslat JAKÉKOLIV ZBOŽÍ prostřednictvím pošty, pak postupujte následovně.
   
Jak nakupovat přes e-shop? (pošta, dobírka) 
- vybrané zboží vložte do košíku 
- zvolte možnost poslat poštou (dobírka nebo platba předem)

- vyplňte kontaktní údaje

- uveďte doručovací adresu, funkční e-mail a kontaktní telefon

- ukončete objednávku

- bude Vás kontaktovat náš pracovník pro ověření Vašich údajů.

 

- zboží na Slovensko, zasíláme pouze platbou předem na uvedený účet.
- Dodání na adresu převodem: 6 Euro včetně DPH

 

Co bude obsahovat balení?
- řádně vyplněný záruční list
- daňový doklad
- příslušenství výrobku (např. baterie, nabíječka, manuál atd.)

 

Osobní údaje - prohlášení
Veškerá osobní data uváděna s objednávkou (vyplněna v registraci zákazníka či dopsány při zaslání objednávky) složí pouze pro účely doručení Vámi vybraného zboží ! Veškerá osobní data jsou chráněna proti zneužití a zásadně nebudou sdělována třetím osobám.

 

Vrácení zboží
Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Neporušené a nepoškozené zboží v původním stavu zašlete spolu s průvodním dopisem a fakturou doporučeně na adresu dodavatele. Nezapomeňte uvést číslo účtu, na které Vám bude vrácena částka za navracené zboží. (případně adresu pro účel převodu částky pomocí složenky)

Reklamační podmínky
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci.

 

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu..

 

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 

Záruční lhůta se řídí ustanovenímí Občanského zákoníka, činí tedy 24měsíců u nového zboží, s vyjímkami uvedenými v zákoně a s vyjímkou jde-li bazarové zboží.

 

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s uživatelskou příručkou.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečeťemi a sériovými čísly.

 

Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené:
- mechanickým poškozením
- korozí či oxidací
- elektrickým přepětím v rozvodné síti
- používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží pokud se závada
projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru provedením neodborného zásahu či
změnou parametrů
- přírodními živly nebo vyšší mocín (povodně atd).
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenstvím

 

Dále se záruka nevztahuje na vady zařízení u něhož byly porušeny ochranné prvky (plomby) které slouží ke zjištění neodborné montáže a manipulace.

 

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce mobilagency.cz. Pro uplatňování reklamace je nezbytné, aby nebyly odstraněny z výrobku plomby s označením, další plomby a samolepky, které se na výrobku nacházejí. Při instalaci produktu, platí pro servisní díly GSM, nejprve instalujte předmět koupě do zařízení a modelu pro které je určen, otestujte jeho funkčnost a posléze odstraňte ochrannou fólii na jejímž okraji se může vyskytovat plomba či samolepka. Pokud nejprve odstraníte ochrannou fólii bude dodavatel při posuzování reklamace brát jako neoprávněnou. U servisních dílů nesmí být poškozená plomba a veškeré další plomby našich dodavatelů nacházející se na výrobku. Dotykové Desky, Sklíčka a LCD nesmí nést známky poškrábání, odření a jiné mechanické poškození. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.  Dodavatel nezodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací, instalací a za škody, které následně vzniknou při výskytu vad produktu.

Rady a pokyny k údržbě kožených výrobků (pouzdra atd.)

Nezapomeňte, že kůže je živý přírodní materiál a reaguje na okolí.
Během nošení může změnit barvu či získat patinu.
Na toto myslete i při údržbě - pokud se kůže promáčí, mohou na ní vzniknout barevné mapy, podobně jako za použití nevhodných chemických látek. Nezapomeňte tedy na to, že kůže se časem může lehce změnit .

 

Reklamace LCD a Dotyků - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje

 

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - ne prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii záručního listu (paragon), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu zboží zasláno na jeho uvedenou adresu.

 

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

 

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu mobilagency@seznam.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:........................". Datum a podpis.

 

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

 

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám dražší zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 

Doplňující informace: Zboží, které je s popisem v nabídce na objednání (není skladem), ob. skladem a bude vráceno na žádost zákazníka bez udání důvodu do 14dnu, bude na celkové vrácené částce poníženo o 50,-Kč

UPOZORNĚNÍ: Při odstoupení od kupní smlouvy do 14-dnů, bude za otevřené, poničené nebo jinak znehodnocené balení odečtena adekvátní částka s ceny zboží.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet či složenkou na adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově úhradu poskytnout nelze.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

UPOZORNĚNÍ: Originální náhradní Dotykové desky a LCD Samsung které jsou s popisem (na objednání) spadají do kategorie Servisní díl na zakázku. 
Prosíme zákazníky aby si raději nechali servisní díl vyměnit na našem Servisním centru.

 

Reklamace zboží zasílejte na adresu: MOBILAGENCY, ul. Řipská 25, Praha 3, psč. 130 00

 

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 450,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

- Pokud nebude zásilka doručena vinou špatně udané adresy zákazníkem, bude stržena částka za poštovné a balné ve prospěch firmy Mobilagency.cz

- Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Servis Mobilních telefonů Tabletů a Počítačů

- výměna prasklého skla, dotykové desky (LCD)
- výměny lepených baterii
- konektory USB, nenabíjí (pájení BGA dílu)
- odblokování telefonu
- záchrana a záloha dat
- přejít na servis mobilních telefonů a PC

Prodejna Řipská 25, Praha 3, Vinohrady

Mobilagency je specialista na prodej náhradních dílu a příslušenství pro mobilní telefony a počítače. Nově jsme do naší nabídky zařadily prodej příslušenství pro pěstitele a zahradníky.

Proč si vybrat z naší nabídky u nás:

+ česká firma, 13 let na trhu + vlastní prodejna se servisem a skladem + přes 700 výdejních míst + záruka vrácení peněz

(c) 2018 Mobilagency.cz - všechna práva vyhrazena | mobilní telefony a příslušenství | Odkazy | Webdesign ABweb.cz